سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی

•        قابلیت ضد عفونی پساب

 

        تنظیم غلظت BOD با استاندارد محیط زیست

 

        تنظیم غلظت COD با استاندارد محیط زیست

 

        تنظیم غلظت TSS با استاندارد محیط زیست

 

        قابلیت استفاده از آب فاضلاب جهت آبیاری کشاورزی

 

        قابلیت تزریق آب فاضلاب به محیط زیست

مرحله اول: آشغالگیر: به منظور حذف ذرات درشت دانه و معلق موجود در فاضلاب(آشغال پلاستیک و....) از یک آشغالگیر دستی درشت دانه و سپس یک آشغالگیر ریز دانه استفاده میشود . این عمل باعث می شود تا راندمان پکیج در عمل تصفیه بالا رفته و عمل تصفیه بهتر انجام گیرد.

مرحله دوم: ایستگاه پمپاژ :  در این مرحله فاضلاب وارد یک مخزن متعادل ساز (پمپاژ) شده تا با استفاده از پمپ های مستغرق فاضلابی به داخل پکیج پمپ شود. این عمل بدین منظور انجام میشود تا بار هیدرولیکی یکنواختی وارد سیستم تصفیه شده و جریان به اصطلاح , یکنواخت (Continious) باشد.

مرحله سوم: مخزن هوادهی: در این مرحله فاضلاب وارد مخزن هوادهی شده تا شرایط محیطی لازم برای رشد باکتری ها فراهم شود. در پکیج های تولیدی این شرکت از فرآیند هوادهی گسترده استفاده می شود تا فرآیند به صورت کامل انجام گیرد. از مهمترین مزایای سیستم فوق میتوان به :

1.       عدم ایجاد بو (به دلیل استفاده از فرآیند هوادهی گسترده)

2.       عدم اشغال فضای زیاد (انجام طراحی دقیق و نرم افزاری)

3.       استفاده از بهترین برند بلوئر (هواده) متناسب با بار آلودگی فاضلاب (لازم به ذکر است در یک سیستم تصفیه پساب هواده ها به عنوان قلب تپنده میباشند.)

4.       استفاده از یک بلوئر رزرو به عنوان Standby اشاره نمود.

مرحله چهارم : مخزن ته نشینی: در این مرحله فاضلاب وارد قسمت ته نشینی شده تا مواد معلق در پساب حذف گردند. از مزایای پکیج های تولیدی شرکت در این قسمت می توان به:

1.       استفاده از سیستم یکنواخت سازی جریان(Vnotch) و انجام طراحی دقیق و مهندسی در این قسمت که راندمان را بسیار بهبود می بخشند اشاره نمود.

مرحله پنجم: مخزن هاضم لجن: در این قسمت لجن های ته نشین شده در مر حله قبل از طریق یک پمپ وارد قسمت هاضم لجن  شده تا لجن های تشکیل شده با استفاده از فرآیند بی هوازی هضم شود. از مزایای پکیج تولیدی در این قسمت میتوان به :

1.       به دلیل انجام طراحی دقیق و استفاده از فرآیند بی هوازی در عمل هضم لجن , در طی یک سال حداکثر احتیاج به دو بار عمل تخلیه مخزن میباشد که خود لجن قابلیت استفاده در مصارف فضای سبز و کشاورزی را دارد.

2.       حجم لجن تولیدی و مقدار رطوبت موجود در آن در حد استاندارد میباشد.(40%رطوبت)

مرحله ششم: مخزن گند زدایی: در این مرحله پساب از مرحله ته نشینی وارد قسمت کلر  زنی  می شود  تا باکتری ها و عوامل بیماریزا از پساب حذف شده  و مشکلی از لحاظ زیست محیطی نداشته باشد.

مرحله هفتم: پساب تصفیه شده وارد یک مخزن جمع آوری شده تا به مصارف مربوطه برسد( چاه جاذ ب – فضای سبز – تخلیه به آبهای سطحی )

 

 

روشهای تصفیه فاضلاب

بطور کلی روشهای تصفیه فاضلاب را به سه دسته اصلی فیزیکی ,شیمیایی و بیولوژیکی  تقسیم بندی نمود. به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق استفاده شود.

روشهای فیزیکی

روشهای فیزیکی روشهایی هستند که در آنها از نیروهای فیزیکی برای جدا سازی مواد از جریان فاضلاب استفاده می شود. به دلیل سادگی فرآیندهای فیزیکی ,روشهای فیزیکی اولین روشهای مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بوده اند. همین سادگی در کارکرد سبب شده است که هزینه استفاده از آن در مقایسه با روشهای شیمیایی و بیولوژیکی به مراتب کمتر باشد. بنابراین در انتخاب فرآیندهای تصفیه همواره سعی می گردد که از حداکثر توان روشهای فیزیکی برای تصفیه استفاده شود.آشغالگیری ,دانه گیری, ته نشینی, شناورسازی ,چربی گیری و فیلتراسیون همگی نمونه هایی از روشهای فیزیکی در تصفیه فاضلاب می باشند.

روشهای شیمیایی

در روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده , به کمک افزودن مواد شیمیایی و در نتیجه واکنش های شیمیایی آن مواد صورت می گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی می باشد. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره برداری از روشهای شیمیایی می گردد. از این رو تا حدامکان سعی می شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. به علاوه هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد مانع بزرگی در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است. ترسیب (انعقاد و لخته سازی) شیمیایی وگندزدایی با کلر و ترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب هستند.

روشهای بیولوژیکی

به آن دسته از روشهایی که در آنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود, روشهای بیولوژیکی میگویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (بویژه باکتریها) نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده از مکانیزم های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند. از آنجا که سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب ها را مواد آلی تشکیل می دهند, استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلابها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین, طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند.