تصفیه آب کنت

دستگاه های تصفیه آب KENT براساس تکنولوژی RO+UF+UV طراحی شده اند، یعنی علاوه بر حذف املاح محلول در آب آلودگی های میکروبی و ویروسی را نیز از بین می برد. همچنین این تکنولوژی موجب حفظ املاح مورد نیاز بدن در آب می شود.