.

سوال : ضرورت استفاده از دستگاه ضدعفونی میوه وسبزیجات چیست؟

جواب : تمامی مواد غذایی خامی که ما مصرف می کنیم به یک نوعی دچار آلودگی هستند انواع آلودگی های میکروبی, انواع آلودگی های شیمیایی و انواع هورمونهای رشد و انواع رنگها و غیره... پس استفاده از دستگاه ضدعفونی میوه وسبزیجات و مواد پروتئینی لازم و واجب می باشدحتی می شود گفت که واجب کفایی هم نیست واجب اجباریست.

سوال : عملکرد دستگاه میوه و سبزیجات چگونه است؟

جواب : دستگاه میوه وسبزیجات KENTبا ژنراتوری که در دستگاه کار میکند اکسیژن هوا را شکسته تبدیل به ازون میکند که این اتفاقات باعث ضدعفونی 100% مواد پروتئینی و سبزیجات و میوه جات می باشد.

سوال : طریقه استفاده از دستگاه میوه و سبزیجات KENT چگونه است؟

جواب : همانطور که در فیلم آموزشی در سایت و مولتی مدیا این شرکت توضیح داده شده به این شرح می باشد ظرف آبی تهیه می کنیم حدالامکان ظرف بلور یا پلاستیکی باشد میوه وسبزیجات یا مواد پروتئینی را شسته داخل ظرف آب قرار می دهیم و لوله سیلکونی دستگاه را داخل ظرف آب قرار می دهیم و دستگاه روشن می نماییم تا مواد داخل ظرف آب ضدعفونی گردد.

سوال : آیا برای تمامی مواد غذایی اعم از سبزیجات و میوه جات و مواد پروتئینی زمان کارکرد دستگاه یکی است؟

جواب : نخیر در جدول راهنمای استفاده از دستگاه که در داخل جعبه دستگاه می باشد زمان بندی شرح داده شده و حتما از روی جدول برحسب نوع موادی که می خواهیم ضدعفونی کنیم برنامه ریزی کنیم.

سوال : مقدار آب در ظرفی که جهت ضد عفونی استفاده می کنیم چقدر باید باشد؟

جواب : مقدار آب در ظرف با زمان بندی جدول راهنمای دستگاه 4 لیتر می باشد چنانچه مقدار آب ظرف افزایش یابد باید به ازای هر لیتر آب3 دقیقه به زمان اضافه نمود.

سوال : آیا دستگاه میوه وسبزیجات KENT گارنتی دارد؟

جواب : بله به طور مسلم ,تمامی دستگاههای KENT به مدت یکسال گارنتی دارد و هرگونه اشکال در دستگاههای کنت را با واحد خدمات شرکت فن آوران انرژی در میان بگذارید.

سوال : آیا پس از ضدعفونی مواد پر وتئینی سنگ نصب روی لوله را باید تمیز کرد؟

جواب : بله , به خاطر اینکه موقعی که شما گوشت یا مرغ یا ماهی را ضدعفونی می کنید سنگ سر لوله سیلکونی چرب میشود بهتر است آنرا با مایع ظرفشویی شست و آبکشی نمود هرچند از نظر آلودگی دچار آلودگی نیست ولی امکان دارد چربی در سر سنگ به آب جدیدی که استفاده می کنید برگردد.

سوال : آیا میشود دستگاه را شست؟

جواب : هرگز, دستگاه ضدعفونی میوه و سبزیجات دستگاهی برقی است چنانچه در آب فرو رود یا به روی آن آب ریخته شود امکان اتصالی یا قطعی دارد و شرکت فن آوران انرژی میهن آنرا از گارنتی خارج می کند فقط باید با پارچه ای نمدار آنرا تمیز کرد.

سوال : مصرف برق این دستگاه چقدر است؟

جواب : مصرف برق دستگاه ضدعفونی و سبزیجات بسیار پایین می باشد در هر ساعت 13 وات