تاریخچه کشف ازون

 

تاریخچه کشف گاز ازون به حدود 150 سال قبل توسط دکتر ورنرزیمنس در آلمان بر میگردد.

دکتر زیمنس پس از کشف گاز و تولید این محصول به تحقیق و قابلیت های این گاز شگفت انگیز پرداخت و پس از حدود 13 سال با گروه تحقیقاتی خود پی به اثرات درمانی آن برده و پس از انتشار این علم، چند کشور اروپایی و امریکا انحصار آن را در اختیار خود نگه داشتند تا دنیا از این علم بهره مند نگردد و تمام منافع آن متوجه خودشان باشد. و توانستند حدودا 100 سال این علم را در انحصار خود نگه داشته تا از سال 1986 به دلیل اختلاف کشور آلمان و امریکا بر سر ثبت این علم به نام کشور خود، دانش علم استفاده از گاز ازون در جهان فاش گردید.

امروزه در جهان کشورهای بسیاری در استفاده از این تکنولوژی از هم سبقت می گیرند و در کشور ما هم تحقیقات و استفاده مختصری از این گاز معجزه آسا صورت می گیرد و چندین کلینیک ازون تراپی و شرکتهای مرتبط با استفاده در صنایع مختلف مشغول به کار می باشد و وب سایت بسیار خوبی بنام مرکز تحقیقات ازون ایران توسط دوستداران سلامتی در ایران با ارائه دانش این علم بوجود آمده است که در هیچ جای دنیا در این رابطه همچنین مطالب علمی یکجا گردآوری و ارائه نشده است