گواهی نامه WQAچیست؟

 WQA-Water Quality Association

WAQ یک سازمان غیر انتفاعی جهت بررسی کیفیت دستگاههای تصفیه آبی خانگی و صنعتی می باشد. در این شرکت 2700 شرکت از سراسر جهان عضو می باشد که شامل تولید کنندگان ,تامین کنندگان و توزیع کنندگان محصولات و خدمات مرتبط با این صنعت می باشد.

چشم انداز WAQبهبود کیفیت آب جهت افزایش کیفیت زندگی از طریق تکنولوژی ها و خدمات پایدار می باشد. دریافت علامت استاندارد WAQمستلزم گذراندن آزمایشهای متعدد در آرمایشگاههای فوق مدرن این سازمان می باشد.

بسیاری از دستگاههای ارائه شده به بازار ایران به دروغ از این تائیدیه بر روی محصولات خود استفاده می کنند, چون در ایران سازمانی جهت تائید استانداردها موجود نمی باشد و واردکنندگان سودجو از این استاندارد مهم برروی دستگاه خود نصب نموده و مردم عزیز ایران را در خرید گمراه می کنند. لذا خواهشمند است جهت آگاهی از صحت استاندارد WAQ به سایت این سازمان به آدرس www.WQA.ORGمراجعه نموده و در قسمت find Certified productsوارد شوید و برند مربوط دستگاه مورد نظر خود را مثل (Kent RO systems) وارد نمایید و تائیدیه مربوطه را ملاحظه فرمایید و از دستگاههایی که به جعل از این آرم استفاده کرده اند خرید ننمایید چون سلامتی خود و خانواده خودتان به خطر خواهد افتاد.