آلودگی آب توسط فیلتر ممبرین (RO) و ضرورت استفاده از لامپ UV و فیلترUF

Ultra Violet پرتودهی نور فرابنفش

همانطور که می دانید ممبرینRO از چندین لایه غشاء نیمه تراوا که به دور یک لوله مرکزی مشبک پیچیده شده ، تشکیل شده است که اصلی ترین فیلتر دستگاههای تصفیه آب می باشد.

منفذهای غشاء این فیلتر 0001/0 میکرون است و عبور آن حتما باید با فشار باشد که عموما در دستگاههای تصفیه آب ، این فشار توسط پمپ تامین می گردد.

پس در نتیجه هر نوع املاح و آلودگی میکروارگانیسمی در غشاء این فیلتر درگیر شده و در فشار تولید شده توسط پمپ , تا حد قابل توجهی آب تغلیظ شده و سرشار از نا خالصی ها و آلودگی ها از خروجی پساب فیلتر خارج می شود ولی قسمتی از آلودگی ها و میکروارگانیسمها و املاح در غشاء باقی می ماند.

موجودات زنده میکروسکوپی که موجودیت آنها خطر بزرگی در زندگی ما انسانها هستند در غشاء نیمه تراوا فیلتر به زندگی خودادامه داده و چون محیط کاملا بسته و مرطوب می باشد قابلیت رشد و تکثیر را دارا می باشند و پس از مدتی که انباشتگی آنها به حد اشباح برسد درآب خروجی از فیلتر تعداد میکروارگانیسم ها به مراتب از آب خام (آب ورودی به ممبرین) هم بیشتر می شودوحتی در بعضی از آزمایشات به دست آمده تغییر ژنتیکی در میکرو ارگانیسم حادث شده است به این معنی که ویروس های جدیدی به وجود می آید که شاید هنوز برای آنها دارویی ساخته نشده باشد.

پس نتیجه می گیریم که استفاده از دستگاههای تصفیه آب احتمال خطر را میتواند افزایش دهد.و باید فکری جهت پاکسازی آب از میکروارگانیسم ها بعد از تصفیه نمود.

بهترین و مطمئن ترین و ارزانترین روش استریل کردن آب در دستگاههای تصفیه آب لامپUV (لامپ با نور ماورای بنفش )است که شرکت KENT تمامی دستگاههای تصفیه آب برقی خود را به این تکنولوژی مجهز نموده که آبی که می نوشیم از همه جهت پاک و سالم باشد.